FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mario đua xe 2 người chơi

Game Mario ?ua xe 2 ng??i ch?i

Game Mario ?ã tr? thành m?t game kinh ?i?n v?i h?u h?t game th? v?i các game phiêu l?u b?t h? nh? Mario ?n n?mMario ?n n?m kinh ?i?n và các game nh? Mario ?ua Xe hay game Mario 2 ng??i ch?i. Trong game Mario ?ua xe 2 ng??i ch?i hoàn toàn m?i này, b?n s? ???c ch?n 2 ch? ??, ho?c là ??u v?i máy (1 ng??i ch?i) ho?c là ch?i v?i b?n mình (2 ng??i ch?i). B?n s? ???c ch?n m?t trong 4 nhân v?t: Mario, Luigi, công chúa và chú rùa tinh quái ?? b?t ??u cu?c ?ua v?i chi?c xe t?i lái ??y nh?ng ??ng xu vàng. Ng??i th?ng cu?c s? là ng??i v? ?ích nhanh nh?t và làm r?i ít ??ng vàng nh?t. ?i?u khi?n: Ng??i ch?i 1: Dùng phím M?i tên ?? di chuy?n và cân b?ng (M?i tên lên và sang ph?i ?? gi? xe ?i v? phía tr??c...) Ng??i ch?i 2: phím AWD ?? di chuy?n  mario-dua-xe-2nguoichoi Ngoài ra, còn có nh?ng game cùng th? lo?i game ?ua xe nh? game ?ua xe moto 3D, ?ua xe 3d, ?ua xe 3D mi?n phí, ?ua Xe Môtô GP, ?ua xe ??a hình,  ?ua ô-tô 3D ???ng tr??ng c?ng là nh?ng game thú v? không kém ??y.

Thể loại: 2 người chơi, Game hoạt hình, Game Mario, Đua xe
Từ khóa: , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments