FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mario Trượt Tuyết 3D

- S? d?ng chu?t ?? thao tác. Tr??t tuy?t là m?t tr?i nghi?m vô cùng tuy?t v?i khi b?n ???c t? do phiêu v?i nh?ng c?m giác t?c ?? trên nh?ng tri?n núi ph? ??y tuy?t tr?ng. Trong game Mario Tr??t Tuy?t 3D này, b?n s? c? h?i ???c tr?i nghi?m b? môn th? thao ??y hào h?ng này v?i nhân v?t game kinh ?i?n Mario, v?i câu chuy?n b?t h? v? chàng th? ?ng n??c ?i c?u công chúa. game mario tr??t tuy?t 3d Nhi?m v? c?a b?n là dùng chu?t ?? ?i?u khi?n h??ng ?i c?a anh chàng Mario, ?n nh?ng cây n?m ho?c cây c? d?c ???ng ?? ghi th?t nhi?u ?i?m s? và tránh xa nh?ng ch??ng ng?i v?t nh? nh?ng t?ng ?á và ?ám cây thông... ch?i game mario tr??t tuy?t 3d V?i ?? h?a 3D c?c ??p cùng v?i cách ch?i vô cùng ??n gi?n, ame mario tr??t tuy?t 3d ?ang s? ?em l?i cho b?n nh?ng tr?i nghi?m vô c?c k? chân th?c và thú v?!

Thể loại: Game hoạt hình, Thể thao, Trẻ em, Trượt tuyết
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments