FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mario trượt tuyết

Th?i ti?t ? Vi?t Nam ?ang vào mùa hè n?ng nóng, oi b?c; n?u ???c gi?i nhi?t, vui ch?i trong m?t không gian toàn là tuy?t mát l?nh thì th?t tuy?t v?i ph?i không b?n ? V?y thì còn ch?n ch? gì n?a cùng ch?n ch?i game tr??t tuy?t v?i Mario ngay và t?n h??ng c?m giác vui nh?n, thú v? nhé ! Mario tr??t tuy?t Trong trò ch?i này, b?n s? hóa thân thành chú th? s?a ?ng n??c Mario t?ng t?o c?n s?t trên th? tr??ng v?i game Mario, hôm nay chú không ph?i gi?t quái v?t n?a mà ???c ?i ch?i tr??t tuy?t. B?n có nhi?m v? ?i?u khi?n chú ?y tr??t trên ???ng ?ua, tránh ch??ng ng?i v?t, thu nh?t ti?n th??ng. Khác v?i game tr??t tuy?t bi?u di?n, game này có ??a hình khá ?èo d?c, khó di chuy?n và r?t tr?n, ?òi h?i b?n ph?i khéo léo, thu?n th?c s? d?ng bàn phím linh ho?t ?? giúp Mario không b? ngã. Có nhi?u vòng ch?i v?i ?? khó t?ng d?n, càng v? sau ???ng càng x?u, th? thách càng nhi?u t?o c?m giác h?p d?n, k?ch tính cho ng??i ch?i nh? ?ang tham gia tr??t tuy?t th?t s? ? ngoài ??i. Game Mario tr??t tuy?t

Thể loại: Game hoạt hình, Thể thao, Trẻ em, Đánh Golf
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments