FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mario ăn nấm

S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n và nh?y lên.
SPACE ?? vào c?a
Game Mario ?n n?m (hay còn g?i là game Mario gi?i c?u công chúa) là bi?u t??ng n?i ti?ng c?a hãng Nintendo và có th? nói là m?t trong nh?ng game n?i ti?ng nh?t m?i th?i ??i.
Mario c? ?i?n mô ph?ng chàng trai s?a ?ng n??c ng??i Ý v?i chi?u cao khiêm t?n nh?ng nhân h?u và d?ng c?m s?ng trong v??ng qu?c n?m.
Mario ???c nàng công chúa Peache ?em lòng th??ng yêu nh?ng m?t ngày n?, công chúa b? b?t cóc t?i lâu ?ài c?a qu?c v??ng Bowser. B?n s? vào vai Mario phiêu l?u qua m?t th? gi?i ??y nh?ng ch??ng ng?i v?t và nguy hi?m ?? gi?i c?u công chúa.
n?m Mario c? ?i?n
Cho ??n ngày nay, n?m Mario c? ?i?n v?n là trò ch?i ???c download và ch?i nhi?u nh?t trên ?i?n tho?i và máy tính; và s? th?t ?áng ti?c n?u b?n b? qua t?a game kinh ?i?n này!
game n?m Mario c? ?i?n
N?u b?n yêu thích game Mario ?n n?m, hay Game Mario gi?i c?u công chúa, ch?c ch?n b?n s? yêu thích các game khác v? anh chàng Mario nh? Mario ?ua XeMario tr??t tuy?tMario ??t Bom và Mario ?ào Vàng 2
Phiên b?n Mario gi?i c?u công chúa v?i ?? h?a 3D tuy?t ??p b?n có th? ch?i t?i ?ây

Thể loại: Game Mario, Hành động, Kinh điển, Nhập vai, Nổi bật, Phiêu lưu, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments