FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mặt Nạ Bóng Tối

- S? d?ng các phím A D ?? di chuy?n. - Click chu?t ?? t?n công (ph?i chu?t ?? s? d?ng skill). Khi nâng c?p, dùng ph?i chu?t ?? kéo skill c?n dùng - Space ?? nh?y, Space + S ?? nh?y xu?ng. Game m?t n? bóng t?i là game nh?p vai và phiêu l?u có ?? h?a và âm thanh ??nh cao. N?u b?n là fan c?a Diablo thì game này ch?c ch?n là dành cho b?n. B?n s? nh?p vai m?t hi?p s? th?i trung c? tham gia cu?c phiêu l?u thú v? chi?n ??u l?i k? thù v?i thanh ki?m l?ng danh c?a mình. game m?t n? bóng t?i Trong cu?c phiêu l?u này, b?n có th? nâng c?p hi?p s? c?a mình ?? t?ng các skill và các ch? s? v? s?c m?nh, HP... c?ng nh? trang b? cho chàng nh?ng v? khí và ?? thu l??m ???c trên ???ng ?i. ch?i game m?t n? bóng t?i hình ?nh game m?t n? bóng t?i     Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Pikachu phiêu l?uTi?u quái Sonic 2Mario ?n n?m c?ng là nh?ng trò ch?i c?c hay cùng th? lo?i  Game phiêu l?u  mà b?n ??ng nên b? l?!

Thể loại: Hành động, Nhập vai, Phiêu lưu
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments