FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mèo Kitty Bay

Dùng chu?t nh?p vào nh?ng t?ng b?ng ?? gi?i thoát cho mèo Kitty. V?i hình ?nh d? th??ng c?a chú mèo Kitty, game Mèo Kitty Bay là game trí tu? khá thú v?, theo ?ó, ?? v??t qua các màn, b?n c?n phá nh?ng t?ng b?ng và nh?ng v?t c?n khác và giúp mèo Kitty bay lên nh?ng vì sao ?? ghi ?i?m cao nh?t. Game ?òi h?i b?n phân tích logic các tình hu?ng, tính toán xem góc ?? nào thì thích h?p, l?c m?nh bao nhiêu thì v?a ?? cùng v?i các màn ch?i khó d?n s? khi?n b?n th?c s? th?y th? thách và lôi cu?n! Mèo Kitty BayGame Mèo Kitty Bay

Thể loại: Game vui, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments