FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mèo ngố tập nhảy

3 chú mèo con d? th??ng ?ang chu?n b? cu?c thi nh?y Audition toàn thành ph? trong V??ng qu?c mèo. B?n hãy hoà vào các ?i?u nh?y vui nh?n và giúp nh?ng chú mèo ?áng yêu này luy?n t?p các bài nh?y hàng ngày. Nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n chú mèo ng? h?u ??u nh?t nhóm b?t ch??c ??ng tác c?a hai b?n k? bên và nh?y theo ?úng nh?p nh?c và chính xác t?ng ??ng tác. Mèo ng? t?p nh?y Trò ch?i này ?òi h?i k? n?ng ?n phím nhanh nh?n, linh ho?t. Gi?ng nh? game Nh?y Audition n?i ti?ng, nhanh tay l? m?t là bí quy?t chính giúp các b?n ch?i thành công game này. V?i nhi?u màn ch?i h?p d?n và càng  v? sau th? thách s? càng khó d?n khi nh?c nhanh h?n, hai chú mèo c?ng nh?y nhanh và thay ??i ??ng tác liên t?c, mèo ng? s? ph?i b?t k?p th?t chính xác. V?i ?? h?a d? th??ng, nh?ng giai ?i?u âm nh?c vui tai, và nh?ng nhân v?t ??y ng? ngh?nh, hài h??c c?a các chú mèo ch?c ch?n Mèo ng? t?p nh?y s? ?em l?i cho b?n nh?ng phút giây gi?i trí thú v?! game mèo ng? t?p nh?y

Thể loại: Game vui, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments