FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mèo Tom Dọn Phòng

Game Mèo Tom D?n Phòng: B?n hãy giúp chú mèo Tom s?p x?p phòng g?n gàng, s?ch s? và ng?n n?p h?n b?ng cách ??t nh?ng ?? v?t vào ?úng ch? c?a chúng nhé.
meotomdonphong
H??ng d?n ch?i game: B?n hãy dùng chu?t di chuy?n các m?u gi?y v?n, v? chu?i, và rác b?n vào thùng rác. S?p x?p g?n gàng các ?? v?t trong phòng nh? sách v?, bàn gh?, l? hoa, khung ?nh,... ?úng v? trí c?a nó. B?n làm càng nhanh và chính xác, ??y ?? thì ?i?m s? c?a b?n càng cao.
Thông qua trò ch?i này, các bé có ý th?c giúp ?? cha m? d?n d?p nhà c?a, các bé s? bi?t thu d?n nhà c?a c?ng th?t v?t v?, và khi d?n xong thì c?n nhà g?n gàng, ?áng yêu h?n r?t nhi?u.  

Thể loại: Bạn gái, Game hoạt hình, Trẻ em
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments