FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mickey Và Zombie

H??ng d?n ch?i Game Mickey và zombie

S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n nhân v?t và phím space ?? phóng lao nhé các b?n.

Gi?i thi?u v? Game Mickey và zombie

Game mickey và zombie là game thu?c th? lo?i game ho?t hình v?i nhân v?t ho?t hình n?i ti?ng, chú chu?t mickey ?áng yêu. B?n s? cùng chu?t Mickey v??t qua nh?ng th? thách trên ???ng ?i v?i r?t nhi?u chông gai phía tr??c, ?ó có th? là nh?ng con quái v?t hay là nh?ng v?t c?n trên ???ngmickey và zombieTrên ???ng ?i, b?n ph?i c?n th?n v??t qua ch??ng ng?i v?t, quan sát b?n ?? th?t k? tìm nh?ng v? trí ??n ch? chi?c chìa khóa vàng và c?u nhân v?t ?ang b? giam gi?. B?n hãy c? g?ng h?n và trong quá trình di chuy?n b?n khéo léo c?n th?n h?n ?? phóng nh?ng cây lao g?m vào t??ng và khéo léo v??t qua nh?ng b?c t??ng cao. Khi có s? xu?t hi?n c?a k? thù hãy tiêu di?t chúng b?ng cách phóng nh?ng cây lao s?c nh?n vào chúng. Chúc các b?n may m?n h?n n?a gi?i c?u ???c m?i ng??i và chi?n th?ng l? quái v?t ?áng s? này trong m?i màn ch?i.game mickey và zombie  

Thể loại: Game hoạt hình, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments