Thích game này? Nhấn
Bình luận


Mưa kẹo ngọt

Nh?ng c?n m?a k?o ng?t ?ang r?i xu?ng, b?n c?n ?n h?t ngay!

M?a k?o ng?t: T?a game trí tu? h?p d?n này giúp b?n liên t??ng t?i game Candy Crush n?i ti?ng, nh?ng l?i mang nh?ng nét khác bi?t mà b?n ch?a bao gi? ???c th?y. Tham gia ?? cùng tr?i nghi?m s? khác bi?t c?a m?a k?o ng?t.

Game có nhi?u màn ch?i, và m?i màn ch?i b?n có nh?ng nhi?m v? khác nhau. V?i ?? h?a c?c d? th??ng và l?i ch?i g?n g?i, ch?c ch?n M?a k?o ng?t s? làm hài lòng các fan c?a Candy Crush.

 

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

muakeongot

M?a k?o ng?tM?a k?o ng?tM?a k?o ng?t

 

T?i trang Candy Crush Saga v? ?i?n tho?i

Candy Crush Saga

 Th??ng th?c t?a game ??y h?p d?n Candy Crush Saga ngay trên chi?c ?i?n tho?i c?a Android  c?a b?n. Nhanh tay t?i v?…

 ( l??t t?i: 148382 ) | T?i game candy Crush Saga v?

 

Thể loại: Chơi game online, Chơi game trên điện thoại, Game nhiều level, Game điện thoại, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này