Thích game này? Nhấn
Bình luận


Nàng tiên cá

Các nàng tiên cá ???c l?nh vua giao ?i tìm ki?m các ??ng ti?n vàng ?ang b? trôi d?t d??i ?áy ??i d??ng. Hãy giúp các nàng tiên cá th?c hi?n ?i?u ?ó nhé, l?u ý khi b?i c?n tránh cá ng?a và b?ch tu?c. Có th? dùng ??ng ti?n vàng ?? m? khóa cho các nàng tiên khác.

Nàng tiên cá là game html5 (b?n có th? ch?i trên ?i?n tho?i), v?i ?? h?a và âm thanh c?c k? s?ng ??ng. B?n s? tr?i nghi?m m?t th? gi?i ??i d??ng ??y s?c màu, hãy cùng nàng tiên cá phiêu l?u và thu th?p th?t nhi?u ??ng ti?n vàng nhé

Cách ch?i: Gi? chu?t (ho?c b?m vào nàng n?u ch?i trên ?i?n tho?i) ?? gi? nàng n?i lên trên và th? ra ?? xu?ng d??i

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

nangtienca

Nàng tiên cáNàng tiên cáNàng tiên cá
Thể loại: Bạn gái, Chơi game online, Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này