FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Người Máy Ninja Lego

Game ng??i máy ninja lego s? ??a b?n ??n nh?ng cu?c chi?n ??y k?ch tính gi?a nh?ng kh?i hình lego c?c ??p. B?n s? ?i?u khi?n ng??i máy kh?ng l? th?c s? ?? chi?n ??u ch?ng l?i b?n Ninja tà ác ?? ?em l?i s? bình yên cho m?i ng??i. game ng??i máy ninja lego Nhi?m v? c?a ng??i ch?i trong game Ng??i Máy Ninja Lego là s? d?ng kh?u súng ??i bác trên ng??i máy kh?ng l?, canh l?c b?n ?? tiêu di?t t?t c? các ninja ?ang ti?n l?i g?n. ch?i game ng??i máy ninja lego V?i hình ?nh ?? h?a sinh ??ng và cách ch?i vô cùng ??n gi?n, game ng??i máy ninja lego ch?c ch?n s? làm các fan hâm m? c?a Lego nh?ng giây phút th? giãn tho?i mái. Hãy s? d?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu trong game này ?? ch?i và chi?n th?ng các game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4  

Thể loại: Bắn súng, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments