FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Người que đánh cầu lông 2

S? d?ng các phím A,D ?? di chuy?n.
Phím W ?? nh?y lên và ?ánh c?u phím space ho?c S
Ti?p theo phiên b?n 1, game Ng??i que ?ánh c?u lông 2 tr? l?i v?i l?i ch?i ??y h?p d?n, nh?ng v?n gi? nguyên s? chân th?c c?a game.
B?n s? ???c tu? bi?n nhân v?t c?a mình và tranh tài m?t gi?i ??u c?u lông v?i nh?ng ??i th? n?ng ký t? kh?p n?i ?? v?.
ng??i que ?ánh c?u lông 2
??c bi?t, b?n có th? ch?i ch? ?? 2 Player ?? th? s?c game này v?i b?n mình và cùng tranh tài xem ai s? là cao th? c?u lông.
game ng??i que ?ánh c?u lông 2  

Thể loại: 2 người chơi, Thể thao
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments