FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Nhiệm Vụ Của Pikachu

- S? d?ng phím space ?? nh?y.
Hãy giúp cho Pikachu v??t qua ???c nh?ng khó kh?n, tr? ng?i trên ???ng ?i ?? gi?i c?u thành công nh?ng ng??i b?n ?ang b? giam gi? c?a mình nhé.
game nhi?m v? c?a pikachu
Hãy ?i?u khi?n giúp chú Pikachu nh?y lên vào th?i ?i?m th?t chính xác ?? có th? l?n l??t bám vào nh?ng t?ng ?á phía trên ??u, ?? t?ng b??c ti?n g?n h?n ??n vi?c gi?i c?u nh?ng ng??i b?n c?a mình nhé. Tuy nhiên, nh?ng t?ng ?á th??ng xuyên di chuy?n qua v?, b?n hãy canh th?i gian th?t chính xác và hãy th?t th?n trong khi nh?y nhé. N?u không Pikachu s? b? r?i xu?ng v?c và nhi?m v? c?u nh?ng ng??i b?n c?a Pikachu s? không th?c hi?n ???c ??y.
ch?i game nhi?m v? c?a pikachu
Game Pikachu ???c chuy?n th? v?i r?t nhi?u th? lo?i nh?: Pikachu phiên b?n m?i và Pikachu phiêu l?uPikachu online  

Thể loại: Game vui, Phiêu lưu, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments