FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Những chú cừu thông minh 2

Trong game Nh?ng chú c?u thông minh 2, b?n s? g?p l?i nh?ng chú c?u ?áng yêu và vui tính trong b? phim ho?t hình n?i ti?ng Shaun the sheep v?i nh?ng trò ch?i qu?y phá hài h??c.
Nh?ng chú c?u thông minh
Game có hình ?nh c?c k? chân th?c, âm thanh s?ng ??ng, b?n s? nh? g?p l?i nh?ng nhân v?t này t? trong phim ra.
Trong game này, b?n s? ???c ch?i m?t lo?t nh?ng game nh? nh? Ghép c?u, ghép nh?ng chú c?u cùng màu ?? ghi ?i?m; C?u v??t ch??ng ng?i v?t; Ch?y tr?n binh ?oàn zombie, C?u ?ánh golf...
Hãy cùng nh?ng chú c?u vui nh?n tham già nh?ng trò ch?i nh? m?t th? v?n h?i nh? này.
?ây có th? nói là m?t trong r?t ít game có ?? h?a, âm thanh cùng l?i ch?i ???c chau chu?t m?t cách t? m? nh? v?y. ?ó là lý do t?i sao b?n s? c?m nh?n ?? chân th?c s?c nét trong t?ng màn ch?i và s? có nhi?u phút giây th? giãn cùng v?i nh?ng game vui nh?n này!
game nh?ng chú c?u thông minh

Thể loại: Bạn gái, Game vui, Nổi bật, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments