FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Những chú mèo đặc biệt

Nh?ng chú mèo ??c bi?t là m?t game trí tu? c?c hay v?i l?i ch?i ??c ?áo và m?i l?. Trong game này, nhi?m v? c?a b?n là s?p x?p nh?ng chú mèo trong các t? th? ??ng, ng?i, n?m khác nhau ch?ng lên ?? cao ?? l?y các ngôi sao và ghi th?t nhi?u ?i?m.
Nh?ng chú mèo ??c bi?t

Nh?ng chú mèo ??c bi?t


Game có t?t c? 20 màn ch?i, m?i màn ch?i là nh?ng th? thách khác nhau và ngày càng khó d?n. B?n c?ng s? có nh?ng chú mèo v?i ?? các t? th? (khá là ng? ngh?nh) và ph?i s?p x?p th?t cân b?ng sao cho không ch? ch?m ???c nh?ng ngôi sao vàng mà còn ?? th?i gian ?? ch?p 1 pô ?nh th?t ??p!
V?i hình ?nh ng? ngh?nh cùng l?i ch?i ??c ?áo, ?ây là game không th? b? qua v?i nh?ng ai yêu thích dòng game trí tu?, gi?i ??!
game nh?ng chú mèo ??c bi?t

Thể loại: Game vui, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments