FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Ninja đột kích 2

Phím arrow ?? di chuy?n. Z: tr??t. X: b?n cung tên Ninja ??t kích 2 là m?t game phiêu l?u v?i giao di?n ?? h?a ??p và l?i ch?i h?p d?n Nhi?m v? c?a b?n là v??t qua các màn ch?i v?i các th? thách khác nhau, gi?i c?u ng??i lâm n?n ?ang b? k? x?u b?t giam.

Ninja ??t kích 2

L?i ch?i ?n t??ng v?i h? th?ng item và level c?c k? phong phú, b?n s? tham gia vào cu?c hành trình xâm nh?p vào xào huy?t c?a k? ??ch, v??t ch??ng ng?i v?t, thu nh?t ti?n vàng và c?u ??ng ??i, tránh b?y c?a k? ??ch và nâng c?p v? khí m?nh h?n sau m?i màn ch?i.

game Ninja ??t kích 2 Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Tây Du KýCommandosAnh hùng th?i chi?n c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng hay mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game trên Luy?n game nhé.  

Thể loại: Game hay, Hành động, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments