FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Ninja nấm

Dùng chu?t di chuy?n kh?i ?á Ninja n?m là game trí tu? hay v?i nh?ng màn ch?i thú v?, ?? h?a ??p. Nhi?m v? c?a b?n là giúp Ninja n?m ??a nh?ng kh?i ?á vào nh?ng v? trí thích h?p ?? Ninja có th? an toàn ??n g?c cây vàng. Ninja n?m N?u m?c ?? di chuy?n các kh?i ?á càng ít thì game th? s? nh?n ???c ?i?m càng cao và ng??c l?i. Vì v?y, b?n hãy th?t t?n d?ng nh?ng ch??ng ng?i v?t và nh?ng t?ng ?á ?? giúp mình có ???c k?t qu? t?i ?u nh?t ?? v??t qua m?i màn ch?i Game ninja n?m Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? K?t n?i con v?tGame khó nh?t th? gi?iX?p hình Tetris c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng h?p d?n mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game nhé!

Thể loại: Game hay, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments