FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Nông trại vui vẻ 2 – Farm Frenzy 2

R?i b? cu?c s?ng ?ô th? tìm v? mi?n quê, tr? thành m?t nông dân qu?n lý chu?ng tr?i không ph?i là ý t?i. ??n v?i Farm Frenzy 2, b?n s? là ch? m?t nông tr?i!
B?t ??u t? vi?c ??n gi?n nh?t: mua th?c ?n nuôi gà ?? tr?ng, dùng tr?ng ch? bi?n thành b?t, t? b?t n??ng thành bánh th?m ngon mang bán l?y ti?n. Có ti?n trong tay, mua thêm heo bò, t?ng gia s?n xu?t hay mua máy bay ?? ??t hàng công c? c?n thi?t.
M?i ván ch?i s? có th?i gian nh?t ??nh. Hãy c?n th?n, cu?c s?ng thôn quê không an bình nh? các bài hát, thi tho?ng s? có nh?ng con thú nh? g?u t?i phá ?ám ??y. Lúc này c?n mua chó ?? xua ?u?i b?n phá ho?i. M?t trò ch?i th? giãn th?t s? sau khi làm vi?c m?t nh?c!
N?u b?n yêu thích th? lo?i game này, b?n có th? t?i v? game nông tr?i ??nh cao nh?t hi?n nay t?i ?ây
GoFarm 135 - Phiên B?n Nông tr?i cho ?i?n tho?i
Th? lo?i tr?ng tr?t ch?n nuôi, phiên b?n m?i nh?t ?? h?a ??p, ch?c n?ng phong phú....


Thể loại: Bạn gái, Chiến lược, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments