FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Nữ cung thủ

N? cung th? là d?ng s? cu?i cùng b?o v? toà thành ?? c?u dân chúng kh?i nh?ng con quái v?t hung ác. V?i tài b?n cung ?iêu luy?n, nàng ?ã b?t ??u cu?c hành trình cao c?,  ??i m?t v?i nh?ng con quái thú ?? b?o v? s? yên bình c?a ng??i dân trong thành B?n dùng chu?t ?? ?i?u khi?n h??ng b?n và gi? chu?t ?? ?i?u ch?nh l?c b?n. Tiêu di?t h?t quái v?t trong m?i ??t t?n công, b?n s? tích l?y thêm ?i?m th??ng và nâng c?p v? khí, hay ???c t?ng thêm h? th?ng phòng th? v?i chi?n binh s?t ?? s? d?ng trong các tình hu?ng hi?m nguy. N? cung th? game n? cung th? Hãy s? d?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu trong game này ?? ch?i và chi?n th?ng các game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4

Thể loại: Bắn súng, Hành động
Từ khóa: , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments