FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Nuôi gấu

Chú G?u béo Misa v?n r?t ham ?n, m?t hôm n? vào r?ng b? ong trích cho b? s?ng vù m?t và ph?i ? nhà ?? ???c ch?m sóc. B?n hãy giúp cho Misa ?n th?t nhi?u các lo?i hoa qu? ?? nhanh kh?i b?nh nhé! Nuôi g?u Trong game này, b?n s? ??a nh?ng lo?i hoa qu? cho g?u Misa v?i kh?u ??i bác, tính toán và ng?m b?n chính xác ?? các lo?i trái cây ??n ???c t?i mi?ng g?u. Game có r?t nhi?u màn ch?i h?p d?n, m?i màn ch?i là m?t th? thách trí tu? khác nhau v?i nh?ng ch??ng ng?i v?t ng?n c?n b?n. B?n c?n tính toán h?p lý, s? d?ng các v?t d?ng thông minh ?? hoàn thành các màn ch?i ??y thú v? này. game nuôi g?u N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng  thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4

Thể loại: Bắn súng, Game vui, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments