FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Nuôi Quái Vật

Game Nuôi Quái V?t k? v? m?t nhà bác h?c n?, sau khi nghiên c?u tìm ra m?t lo?i thu?c kích thích t?ng tr??ng, ông ta ?ã cho nh?ng con thú nh? th? nghi?m, và th?t b?t ng?, chúng bi?n thành nh?ng con quái v?t kh?ng l?. Nhi?m v? c?a b?n là giúp nhà bác h?c ??a lo?i n??c l?ng màu xanh t?i nh?ng con thú ?? chúng có th? u?ng ??y. Hãy v?n d?ng kh? n?ng quan sát ?? k?t h?p khéo léo nh?ng v?t có s?n ?? nh?ng con thú c?a b?n không b? b? ?ói. game nuôi quái v?t   ch?i game nuôi quái v?t N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i game Trí tu? thú v? nh? Sudoku 22048??u Tr??ng 100Zuma Deluxe

Thể loại: Game hay, Game nhiều level, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments