FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Ô tô đấu súng

S? d?ng phím arrow ?? di chuy?n và ?n chu?t trái ?? b?n. Trong game b?n súng này, b?n s? ?óng vai m?t v? th? l?nh quân ??i tài ba v?i k? thu?t lái xe ?iêu luy?n, khôn khéo lu?n lách trên m?i n?o ???ng ??ng th?i dùng súng tr??ng và ??i bác ng?m b?n quân thù trên nh?ng chi?c h?m ??i v?ng chãi. Ô tô ??u súng B?n ch? có m?t mình còn k? ??ch thì r?t ?ông và hùng m?nh, ?? chi?n th?ng b?n ph?i lái xe th?t nhanh né tránh nh?ng làn m?a ??n, t?n d?ng c? h?i ph?n công, nã ??n chính xác h? g?c b?n lính ?ánh thuê và dành th?ng l?i v? vang nhé!. game ô tô ??u súng N?u yêu thích th? lo?i game B?n súng b?n có th? th? ch?i thêm game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ?ây là nh?ng game hot nh?t và ?ang ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích!

Thể loại: Bắn súng, Game 3D, Game thoát hiểm, Game vui, Hành động, Thoát hiểm, Đối kháng
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments