Thích game này? Nhấn
Bình luận


Phi thuyền không gian

M?t cu?c ?ua phi thuy?n trên ???ng ?ua trên d?i ngân hà ?ã ???c xây d?ng ?? th? thách các phi hành gia. Hãy ?i?u khi?n và lái chi?c phi thuy?n c?a b?n ?i xa nh?t có th? và giành chi?n th?ng.

B?n hãy l?u ý trong d?i ngân hà có r?t nhi?u m?nh v?n thiên th?ch b?n hãy c? g?ng tránh các v?t c?n.

Ngoài game Phi thuy?n không gian, còn có nh?ng game nh? ?ua Xe Ki?u M??ua xe ???ng cao t?cDoremon tay lái v??t ??a hình c?ng là nh?ng game cùng th? lo?i r?t hay, x?ng ?áng ?? b?n th? tài c?a mình ??y.

 

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

phithuyen

Phi thuy?n không gianPhi thuy?n không gianPhi thuy?n không gian
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này