FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Phòng ngủ của công chúa

Dùng chu?t ?? t??ng tác Phòng ng? c?a công chúa có chi?c g??ng xinh x?n ,chi?c g??ng c?u kì và tông màu d? th??ng là m? ??c c?a m?i cô gái.Và nh?t là mình ???c l?a ch?n và s?p x?p chúng theo cách mà mình mong mu?n thì qu? là m?t ?i?u tuy?t v?i .Hãy ??n v?i game Phòng ng? c?a công chúa b?n s? có ???c ?i?u mà mình mu?n! Phòng ng? c?a công chúa B?n s? ??n v?i phòng ng? c?a công chúa, tuy nhiên phòng ng? hoàn toàn tr?ng và ch?a có b?t c? ?? ??c nào. B?n s? l?a ch?n nh?ng v?t d?ng và ?? dùng c?n thi?t ?? t?o nên phòng ng? ??p m?t, ??y ?? ti?n nghi cho công chúa xinh ??p c?a mình. Không khó ?? l?a ch?n v?t d?ng và n?i th?t b?i trò ch?i s? li?t kê nh?ng v?t d?ng c?n thi?t nh?t, b?n ch? vi?c l?a ch?n màu s?c ki?u dáng cho ?? v?t ?ó. Game phòng ng? c?a công chúa ?ây là lúc cho b?n th?a s?c sáng t?o ?? t?o m?t phòng ng? ?m áp hay ng?t ngào ho?c cá tính cho công chúa mang ??m phong cách mà b?n h??ng ??n. Nh? chiêm ng??ng thành qu? mà b?n ?ã dày công s?p x?p nhé!

Thể loại: Bạn gái, Thiết kế, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments