FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Phòng thủ Asgard

Hãy ng?n ch?n s? t?n công c?a ??i quân c?a ng??i lùn trong game chi?n thu?t ??nh cao m?i nh?t t?i Luy?n game: Phòng th? Asgard Game phòng th? mang ??y tính s? thi này th? thách b?n b?o v? Vùng ??t c?a Chúa v?i nh?ng tháp canh và pháo ?ài hùng m?nh cho phép b?n rèn luy?n nh?ng chi?n binh qu? c?m nh?t. ascard3 Nhi?m v? c?a b?n là xây d?ng quân ??i, các tháp canh và ??t ? v? trí h?p lý ?? ng?n ch?n làn sóng t?n công c?a k? thù. Game có r?t nhi?u màn ch?i và h? th?ng tháp canh, quân ??i ?a d?ng. asgard-attack3   Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê th? lo?i Game phòng th? , thì ch?c ch?n nh?ng game nh? Phòng th? AsgardCà r?t phòng th? 2Kingdom Rush Frontiers s? khi?n b?n hài lòng ??y.  

Thể loại: Chiến lược, Nổi bật, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments