FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Phòng Tuyến Không Gian 2

Chuy?n du hành v? tr? c?a Bo g?p ph?i nh?ng tên quái v?t ng??i ngoài hành tinh. ?? b?o v? chi?c phi thuy?n c?a mình, Bo ph?i r?t kiên c??ng 1 mình chi?n ??u v?i nh?ng tên quái v?t. Trong game Phòng Tuy?n Không Gian 2, nhi?m v? c?a b?n là hóa thân vào Bo ?? chi?n ??u ch?ng l?i quái v?t ngoài hành tinh. game phòng tuy?n không gian 2 ?ây là th? lo?i trò ch?i b?n súng c?c k? hay và h?p d?n, thu hút m?i ng??i ch?i ? m?i l?a tu?i kh?p n?i trên th? gi?i. Trong game, b?n s? ???c h? tr? b?i h? th?ng phòng th? ???c ??y ?? trang thi?t b? hi?n ??i ?? s?n sàng tiêu di?t b?t c? tên quái v?t ngoài hành tinh nào. Hãy ng?n ch?n b??c ti?n b?i b?t c? k? ??ch nào dám ti?n l?i g?n c?n c? v?i h?a l?c c?c m?nh này nhé!. ch?i game phòng tuy?n không gian 2 Ngoài ra, các trò ch?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4  là nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i game B?n súng này ??y.

Thể loại: Bắn súng, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments