FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Phòng thủ Vector TD 2

H? th?ng phòng v? t? ??ng c?a khu v?c ?ã b? h? h?ng r?t n?ng trong khi l? quái v?t ?ang ti?n vào. Vì v?y nên h? c?n m?t ng??i có kh? n?ng x?p ??t nh?ng b? v? khí t? ho?t ? nh?ng v? trí h?p lý ?? có th? tiêu di?t ???c nhi?u quái v?t nh?t. B?n hãy ch?ng t? kh? n?ng quân s? c?a mình ? trò ch?i Dàn tr?n này. Ch? d?n: Dùng chu?t trái kéo th? nh?ng lô c?t ch?n h??ng t?n công c?a quân ??ch vào c?a thành. Càng ng?n ch?n nhi?u quân ??ch thì ti?n càng cao. B?n có th? dùng s? ti?n này ?? mua thêm lô c?t. Click Release Vectoi ?? khi ?ã s?n sàng th? quân ??ch.

Thể loại: Chiến lược, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments