Thích game này? Nhấn
Bình luận


Pikach ngộ nghĩnh

C?ng gi?ng nh? game Pikachu, hay game  Pikachu 24hPikachu kinh ?i?nPikachu online.Pikach ng? ngh?nh s? ??a b?n t?i m?t tr?i nghi?m hoàn toàn m?i so v?i các game Pikachu quen thu?c v?i hình ?nh nh?ng sinh v?t c?c k? ?áng yêu. Và ??c bi?t game còn ch?i ???c trên ?i?n tho?i và Ipad n?a!

 

B?n có th? dùng chu?t (ho?c ngón tay n?u dùng ?i?n tho?i c?m ?ng) ?? ghép các c?p hình gi?ng nhau.

pikachungonghinh

N?u b?n yêu thích th? lo?i game này, ??ng b? qua m?t game n?a v?i ?? h?a c?ng r?t ??p là Mahjong Quest

B?n có th? ch?n Shuffle ?? tráo l?i các hình và s? b? ph?t th?i gian 1 phút. B?n c?ng có th? vào Option ?? ch?n các level khác và ch?n nh?ng hình khác c?ng d? th??ng không kém nh? nh?ng bông hoa, bi?u t??ng…

pikachungo2

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

 

Dùng ch??ng trình ??c mã QR trên ?i?n tho?i c?a b?n quét mã d??i ?ây ?? ch?i game Pikach ng? ngh?nh trên ?i?n tho?i!

pikachuqr
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Game Pikachu, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này