FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pikachu nông trại

Game Pikachu t? lâu ?ã tr? thành m?t th? lo?i game ??c bi?t yêu thích b?i tính d? ch?i, ?? h?a d? th??ng c?ng nh? s? k?ch tính trong t?ng màn ch?i.
??n v?i game Pikachu nông tr?i, b?n s? ???c tr?i nghi?m m?t l?n n?a s? h?p d?n c?a game Pikachu v?i ?? h?a tuy?t ??p.
Pikachu nông tr?i
Nhi?m v? c?a b?n là tìm ra hai ô gi?ng nhau và n?i chúng l?i sao cho s? ???ng n?i t?i ?a là 3 trong m?t kho?ng th?i gian càng nhanh càng t?t ?? ghi ?i?m cao.
V?i ?? h?a chân th?c, nh?ng lo?i hoa qu? r?c r? s?c màu cùng âm thanh vui nh?n, game Pikachu nông tr?i s? ?em l?i cho b?n nh?ng giây phút gi?i trí ??y ý ngh?a!
game Pikachu nông tr?i

Thể loại: Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments