FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pikachu online

Pikachu online là phiên b?n ti?p theo c?a 2 game Pikachu n?i ti?ng là game Pikachu c? ?i?nPikachu 2
Phiên b?n này c?i ti?n v?i nhi?u màn ch?i h?n trong khi v?n gi? nguyên l?i ch?i ??y h?p d?n c?a game Pikachu truy?n th?ng.pikachuol Nhi?m v? c?a trò ch?i là tìm các c?p hình gi?ng nhau sao cho ???ng n?i gi?a c?p hình ?ó g?p khúc không quá 2 l?n ?? lo?i b? chúng. B?n s? hoàn thành 1 màn ch?i sau khi lo?i b? ???c toàn b? các c?p hình.Cách ch?i: S? d?ng chu?t  b?m vào các hình ?nh gi?ng nhau.


Thể loại: Game Pikachu, Game vui, Kinh điển, Nổi bật, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments