FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pikachu

Game Pikachu t? lâu ?ã tr? thành m?t game hot và ???c ch?i nhi?u nh?t c?a dân v?n phòng và hàng tri?u ng??i yêu m?n l?i ch?i ??n gi?n cùng nh?ng hình thú d? th??ng.N?u b?n ?ã ch?i và yêu thích phiên b?n game Pikachu online, ch?c ch?n b?n s? yêu thích phiên b?n game Pikachu m?i này v?i l?i ch?i truy?n th?ng và nhi?u hình thú m?i.
Nhi?m v? c?a b?n trong game pikachu là ph?i tìm và k?t n?i hai hình gi?ng nhau ?? ghi ?i?m. Trong trò ch?i Pikachu này, b?n s? ???c tr?i nghi?m hoàn toàn m?i v?i game Pikachu truy?n th?ng. Cách ch?i game pikachu :
S? d?ng chu?t  b?m vào các hình ?nh gi?ng nhau.
 
N?u b?n yêu thích th? lo?i game Pikachu này, ??ng quên th? ch?i game Pikachu kinh ?i?n v?i giao di?n c?c ??p nhé!


Thể loại: Game Pikachu, Game vui, Kinh điển, Nổi bật, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments