Thích game này? Nhấn
Bình luận


Plants vs Zombies – Cuộc chiến thây ma

Plants vs Zombies là game v?n phòng kinh ?i?n c?a Popcap ???c hàng tri?u ng??i trên th? gi?i yêu thích.

Cu?c chi?n thây ma là cu?c chi?n phòng th? c?a các loài cây ch?ng l?i s? t?n công c?a nh?ng thây ma g?m ghi?c. V?i s?c m?nh c?a 18 loài cây v?i nh?ng tuy?t chiêu v? khí khác nhau, ng??i ch?i có th? dàn tr?n phòng th? và b?o v? khu v??n c?a mình.

plants-vs-zombies-4

Xem thêm b?n ??y ?? c?a Plants vs Zombies t?i ?ây (Ch?i ???c trên ?i?n tho?i và máy tính b?ng)

Ch?i ph?n ti?p theo c?a game này, Game Plants vs Zombies 2 t?i ?ây

Thể loại: Chiến lược, Chơi game online, Kinh điển, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này