FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Plants vs Zombies 2

Plants vs Zombies 2 là ph?n ti?p theo c?a game v?n phòng kinh ?i?n Plants vs Zombies c?a Popcap ???c hàng tri?u ng??i trên th? gi?i yêu thích. V?i t?a ?? Ancient Egypt (Ai C?p c? ??i), game Plants vs Zombies 2 s? ??a b?n v? th? gi?i c?a nh?ng xác ??p Ai C?p v?i l? thây ma g?m ghi?c ti?p t?c xu?t hi?n và gieo r?c n?i khi?p s? cho ??t n??c Ai C?p thanh bình. Phiên b?n web Plants vs Zombie 1 b?n có th? ch?i t?i ?ây. Plants-vs-Zombies-2 Plants vs Zombies-2 Hãy hành ??ng ngay và ng?n ch?n b??c ti?n c?a chúng. Nh?ng cây th?c v?t kh?ng l? s? b?o v? b?n và tiêu di?t l? thây ma ?áng s? này. Hãy click chu?t ?? l?y ánh sáng t? ông m?t tr?i ?? t?ng c??ng ánh sáng cho cây c?a b?n. Nh? v?y b?n có th? tr?ng thêm nhi?u cây h?n và chúng s? l?n h?n và t?ng c??ng kh? n?ng phòng th? c?a b?n. Pvz2-ancient-egypt   Hãy s? d?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu trong game này ?? ch?i và chi?n th?ng các game Plants vs ZombieZuma RevengeM?a k?o ng?t vui nh?n này nhé!

Thể loại: Chiến lược, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments