FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pokemon tấn công

H???ng ??ng v??i la?n so?ng cu?a Pokemon go cu?a thê? gi??i Pokemon tâ?n công ?a? xuâ?t hiê?n trong Luyê?n game ?ê? ca?c em thiê?u nhi th?? s??c mi?nh trong tro? ch?i ?â?y ki?ch ti?nh va? hâ?p dâ?n na?y! Pokemon t?n công Trong tro? ch?i na?y , Ca?c ba?n ????c ?o?ng vai anh hu?ng chuyên tiêu diê?t ke? thu? ?ô?c a?c va? nguy hiê?m vây quanh ca?c Pokemon dê? th??ng cu?a ba?n. Sau mô?i ma?n ch?i m??c ?ô? kho? cu?ng t?ng lên va? ca?c ba?n cu?ng pha?i t?? ba?o vê? cho chi?nh Pokemon cu?a ba?n . Nê?u ba?n co? nh?? tay bi? tiêu diê?t  t??c la? ba?n s? thua cu?c và ph?i ch?i l?i t?? ?â?u. B?n s? dùng chu?t ?? click vào cánh c?a các chú Pokemon ?? di chuy?n ??n các cánh c?a c?ng nh? tiêu di?t các con quái v?t , chi? co? nh? vâ?y ba?n m??i co? thê? b???c va?o vo?ng trong va? tiê?p tu?c ha?nh tri?nh chiê?n ?â?u v??i con qua?i a?c kha?c. Ch?i game Pokemon t?n công Qua tro? ch?i  na?y ba?n se? ho?c ????c ca?ch kiên tri? va? pha?t huy ?ô? nhanh nha?y cu?a ba?n. La? mô?t game mang ti?nh ha?nh ?ô?ng nh?ng la?i co? thiê?t kê? ?o? hoa? râ?t ?e?p m??t phu? h??p v??i mo?i ?ô? tuô?i vi? lô?i ch?i cu?ng ??n gia?n . Ha?y cu?ng th?? s??c nhe?! Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Pikachu,  game B?n súng, game ?ua xe, Plants vs Zombies c?ng là nh?ng trò ch?i c?c hay cùng th? lo?i trò ch?i mà b?n ??ng nên b? l?!

Thể loại: Game hay, Hành động, Kinh điển
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments