FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pokemon tấn công

  Pokemon t?n công la? thê? loa?i game ha?nh ?ô?ng va? ????c ca?c ba?n thiê?u nhi râ?t yêu thi?ch ch?i sau nh??ng gi?? ho?c c?ng th??ng. không nh??ng vâ?y ma? lô?i ch?i ??n gia?n va? hi?nh a?nh cu?ng thân thiê?n nên ?a? ca?c em râ?t yêu mê?n.   game pokemon ??i chi?n Trong game na?y nhiêm vu? cu?a ca?c ba?n la? s??p xê?p nh??ng pokemon va?o ?u?ng vi? tri? ?ê? co? thê? tâ?n công nh??ng con vâ?t pha? hoa?i ???i sô?ng cu?a con ng???i . Ba?n câ?n s??p xê?p nh??ng chu? pokemon mô?t ca?ch h??p ly? vi? chi? khi ba?n sai mô?t b???c thi? quân ?i?ch râ?t ?ông va? hung ha?n se? chiê?m ?o?ng ngôi la?ng cu?a ba?n . Chu? y? : Thi?nh thoa?ng ba?n se? ????c nhâ?n nh??ng chu? pokemon ?a? ????c huâ?n luyê?n ?ê? hô? tr?? , ba?o vê? ngôi la?ng cu?a ba?n .   ch?i game pokemon ??i chi?n V?i ?? h?a d? th??ng cùng v?i cách ch?i ??n gi?n. Game pokemon ??i chi?n h?a h?n s? mang ??n cho b?n nhi?u ni?m trong trong nh?ng ngày ngh? cu?i tu?n bên c?nh gia ?ình và b?n bè ??y. hình ?nh pokemon ??i chi?n N?u yêu thích ch?i game online b?n có th? th? ch?i thêm game Pikachu,  game B?n súng, game ?ua xe, Plants vs Zombies?ây là nh?ng game hot nh?t và ?ang ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích!

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments