Thích game này? Nhấn
Bình luận


Quái vật tí hon

Quái v?t tí hon là trò ch?i trí tu? c?c hay v?i các hình kh?i vô cùng ng? ngh?nh và ??y màu s?c.

Cách ch?i r?t ??n gi?n b?n c?n tính toán sao cho hình kh?i quái v?t con r?i ?úng vào v? trí quái v?t m? b?ng cách b?m vào các hình kh?i khác ?? lo?i b?. Game có nhi?u màn ch?i v?i ?? khó t?ng d?n. B?n c?ng có th? ch?i game tuy?t hay này trên chi?c d? yêu c?a mình n?a ??y!

Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? C?u lông vui nh?n??t Bom Th?i Tam Qu?cCâu Cá ??i D??ng 3 c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i Game vui h?a h?n s? mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c?m giác thú v? và khó quên ??y.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

quaivat

Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này