FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Quái Xế Nổi Loạn

Anh chàng Bob là m?t chuyên gia v? máy tính. M?t hôm n?, trong ti?t tr?i oi ? nóng nh? l?a ??t c?a mùa hè, chi?c máy l?nh t? nhiên d? ch?ng và b? h?ng. Bob n?i nóng và n?i ?iên lên, nh?y ngay t?i gara và mua b?ng ???c chi?c ?i?u hoà m?i! Lúc này c?u chàng ch? bi?t ??n cái ?i?u hoà lên lái xe b?t ch?p ???ng xá, xe c? và nh?ng ai c?n tr? mình, ch? bi?t phóng nh? ?iên ??n siêu th?. ??n siêu th?, Bob m?ng khôn xi?t khi th?y giá ?i?u hoà ???c gi?m còn 1 n?a, nh?ng...H?T HÀNG. V?y là l?i ?iên t?p 2, l?n này còn khó ch?a h?n. L?i ti?p t?c phóng xe ?? ?i tìm h?t siêu th? ?i?n máy này ??n siêu th? khác. Trong game vui nh?n  này, b?n hãy giúp Bob v??t qua các ch?ng ???ng ?? ?i t?i ???c siêu th?, và giúp anh chàng này...càng ?iên càng t?t, càng ?âm vào nhi?u v?t c?n ???ng càng ???c ?i?m cao!   game quái x? n?i lo?n V?i ??a hình ??i núi c?c k? hi?m tr?, b?n hãy giúp Bob Quái X? N?i Lo?n v??t qua mà v?n an toàn ?i ??n các ?i?m siêu th? nhé! ch?i game quái x? n?i lo?n Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game ?ua xe ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? ?ua xe moto 3D, ?ua xe 3d, ?ua xe 3D mi?n phí, ?ua Xe Môtô GP, ?ua xe ??a hình,  ?ua ô-tô 3D ???ng tr??ng.
T?i trang Game ?ua Xe Asphalt 6 v? ?i?n tho?i

Game ?ua Xe Asphalt 6

Asphalt 6 là t?a game ?ua xe c?c ??nh EA Game v?i ?? h?a chân th?c và s?ng ??ng. Tr? thành tay ?ua chuyên nghi?p...
( l??t t?i: 178590 ) | T?i game v?
 
T?i trang Game ?ua Xe Need for Speed v? ?i?n tho?i

Game ?ua Xe Need for Speed

Need For Speed Shift! M?t game ?ua xe chuyên nghi?p v?i mô hình ???ng ph? tuy?t ??p !
( l??t t?i: 35754 ) | T?i game v?
   

Thể loại: Game hay, Thể thao, Đua xe, Đua xe địa hình
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments