FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Rambo Nổi Loạn 2

Rambo n?i lo?n phiên b?n 2 s? ??a b?n ??n m?t chi?n tr??ng ??y kh?c li?t v?i khói, súng, bom và nh?ng k? ??ch ??y hi?u chi?n! Trong vai anh chàng Rambo, nhi?m v? c?a b?n là tiêu di?t h?t nh?ng k? ??ch có âm m?u t?n công b?n nh? ??a bay, tên l?a, côn trùng bay và c? nh?ng tên mang trên mình ch?t n? v?i ý ?? ?ánh bom c?m t?. Hãy s? d?ng súng và b?n m?t cách chính xác ?? không cho có ??ch có c? h?i ???c ti?p c?n b?n nhé. B?n c?ng có th? l?y ???c nh?ng túi ti?n, túi c?u th??ng mà quân ??i ??ng minh ti?p t? cho b?n ?? có th? chi?n ??u lâu dài v?i quân ??ch.   game rambo n?i lo?n 2 Khi ch?i game b?n súng hay này, b?n s? ???c hóa thân vào nhân v?t Rambo n?i ti?ng trong gi?i lính ?ánh thuê. ch?i game rambo n?i lo?n 2 V?i ?? h?a hoàn toàn m?i so v?i phiên b?n c?. Tuy nhiên, cách ch?i v?n không có gì thay ??i s? khi?n cho ng??i ch?i có c?m giác thích thú v?i hình ?nh m?i l? nh?ng v?n không quá b? ng? khi ch?i. Hãy s? d?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu trong game này ?? ch?i và chi?n th?ng các game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4    

Thể loại: Bắn súng, Game vui, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments