FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Rạp xiếc động vật

R?p xi?c ??ng v?t là m?t game trí tu? v?i nh?ng màn ch?i c?c k? h?p d?n và ??y th? thách.
Nhi?m v? c?a b?n là s?p x?p các ??o c? ?? giúp nh?ng chú di?n viên thú c?a mình có th? bi?u di?n thành công và v?n ??m b?o an toàn.
R?p xi?c quái v?t
M?i màn ch?i s? là nh?ng th? thách trí tu? khác nhau v?i nh?ng v?t d?ng khác nhau. B?n hãy giúp r?p xi?c có thêm th?t nhi?u khán gi? yêu m?n b?ng cách t?o ra nh?ng màn trình di?n th?t ??p m?t!game r?p xi?c quái v?t

Thể loại: Game nhiều level, Game vui, Trí tuệ
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments