FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Robinhood – Quyền năng bóng tối

Bóng t?i kh?ng khi?p ?ang bao trùm trên kh?p ??t n??c. L? qu? Crimson tr?i d?y thông qua C?ng v?n chuy?n thú v?t n?m r?i rác ? nhi?u n?i, ?ã tràn vào làng m?c mang theo s? ch?t chóc hãi hùng dành cho con ng??i. Akahn, m?t chàng trai t?ng b? nhà Vua x? t?i cho ?i ?ày do tu luy?n quy?n n?ng bóng t?i. Và gi? ch? duy nh?t Akahn có ?? bí quy?t và kh? n?ng ti?p nh?n s?c m?nh ?n sâu trong các phi?n ?á. Ch? có chàng m?i có th? d?p h?t l? qu? Crimson, ?em ánh sáng v? ??t n??c. Ch? d?n: Dùng t?o l?c, t?n công l? qu? ?i sang trái, ph?i Khai thác s?c m?nh trong phi?n ?á (Game n?ng, b?n vui lòng ??i)

Thể loại: Bắn súng, Hành động, Nhập vai
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments