Thích game này? Nhấn
Bình luận


Sánh đôi

Sánh ?ôi m?t game mini trí tu? h?p d?n, v?i giao di?n ??p m?t, nh?ng màn ch?i ??y th? thách, ?? khó t?ng theo m?i màn ch?i. M?t trò ch?i ?òi h?i b?n ph?i tính toán s? d?ng trí tu? c?a mình ?? v??t qua nh?ng th? thách c?a các màn ch?i.

Nhi?m v? c?a b?n là n?i th?t nhi?u hình gi?ng nhau ?? ghi ?i?m, giúp chàng và nàng có nh?ng phút giây lãng m?n bên nhau.

Sánh ?ôi game html5 (b?n có th? ch?i game trên ?i?n tho?i). V?i n?n nh?c nh? nhàng và ?? h?a ??p m?t, ch?c ch?n game s? ?em l?i cho b?n nh?ng phút giây thú v? và ng?t ngào

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

sanhdo

Sánh ?ôiSánh ?ôiSánh ?ôi

Thể loại: Bạn gái, Chơi game online, Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này