FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Sát thủ tình trường

Sát th? tình tr??ng là m?t câu chuy?n nói v? m?t cô nàng khao khát chinh ph?c  trái tim c?a t?t c? các chàng trai trong tr??ng. Game Sát th? tình tr??ng,  gi?ng nh? cu?c chi?n s?n lùng trái tim  c?a nh?ng n? sinh cao  th?  s?  mang l?i nh?ng phút giây th? giãn cho b?n ??y! Sát th? tình tr??ng Nhi?m v? c?a b?n  trong game Sát th? tình tr??ng kích chu?t và gi? chu?t khi g?p b?n nam g?p trên hành lang tr??ng cho ??n khi anh chàng ngã xu?ng thì thôi. Và làm chinh ph?c càng nhi?u chàng trai càng nhi?u ?i?m. Trong tr??ng  h?p g?p nh?ng n? sinh khác c?ng mu?n chinh ph?c chàng trai c?a b?n thì b?n c?ng nháy chu?t liên t?c cho ??n khi ph?n th?ng thu?c v? b?n. Ngoài ra , Trong khóa trình chinh ph?c mà g?p  các  b?c Th?y ,Cô  thì nên tìm ???ng khác ?? ?i tránh ch?m m?t giáo viên.Th?i gian là 1 phút ?? b?n hoàn thành nhi?m v? chinh ph?c tình c?m. Trái tim h?ng s? ??y khi b?n chinh ph?c th?t nhi?u nam sinh. Game sát th? tình tr??ng Game sát th? tình tr??ng mang b?n v? v?i th?i trung h?c ,b?c tr?c ,v?ng d?i và nhi?u ý t??ng ?iên r?  nh?ng c?ng ko kém ph?n ng? ng?nh  và d? th??ng. Hãy th? tr?i nghi?m và xem li?u b?n có tr? thành sát th? tình tr??ng ko nhé?

Thể loại: Bạn gái, Game vui
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments