FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Siêu Hùng Đại Chiến 3

* Ng??i ch?i 1: - Dùng các phím arrow ?? di chuy?n. - Nh?p các phím 123456 ?? t?n công. * Ng??i ch?i 2: - Dùng các phím ASDW ?? di chuy?n. - Nh?p các phím JKLUIO ?? t?n công. Siêu Hùng ??i Chi?n 3 là  game ??i kháng d?a trên các nhân v?t truy?n tranh và ho?t hình n?i ti?ng Nh?t B?n. T?i ?ây, b?n s? g?p l?i các nhân v?t quen thu?c nh? Songoku, Naruto... khi trình ?? c?a b?n t?ng d?n Trong game này, ng??i ch?i s? có 3 ch? ?? ?? l?a ch?n chi?n ??u, bao g?m “??u battle, ??u ??i kháng challange, và ??u survival”. Tùy vào s? thích c?a các b?n mà ch?n 1 ch? ?? yêu thích nh?t ?? ch?i. Càng ch?i, các nhân v?t siêu anh hùng s? càng xu?t hi?n nhi?u ?? b?n l?a ch?n. Hãy ch?i và chinh ph?c ??u tr??ng ??nh cao nhé! game siêu hùng ??i chi?n 3 Ngoài ra, các trò ch?i nh? là Gunny MiniX?p hình k?oMario ??t BomTruy?n thuy?t Ninja nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i game ho?t hình này ??y.  

Thể loại: Game hay, Game hoạt hình, Nổi bật, Trẻ em, Đối kháng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments