FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Siêu Hùng Đại Chiến

H??ng d?n ch?i Game Siêu Hùng ??i Chi?n 3

* Ng??i ch?i 1: - Dùng các phím arrow ?? di chuy?n., - Nh?p các phím 1,2,3,4,5,6 ?? t?n công. * Ng??i ch?i 2: - Dùng các phím A,S,D,W ?? di chuy?n., - Nh?p các phím J,K,L,U,I,O ?? t?n công.

Gi?i thi?u v? Game Siêu Hùng ??i Chi?n 3

B?n có bao gi? t??ng t??ng n?u t?t c? nh?ng siêu anh hùng trong các truy?n tranh nh? Songoku, Naruto, Slam ... n?u cùng ?? s?c thi ??u thì ai s? giành chi?n th?ng? Và ?ây chính là game cho b?n c? h?i tr?c ti?p ??ng ?àn thi ??u v?i t?t c? ngôi sao trong các b? truy?n tranh và phim ho?t hình n?i ti?ng. Hãy ch?n nhân v?t yêu thích c?a b?n và giành chi?n th?ng qua các màn ch?i ?? m? khóa các anh hùng v?i siêu n?ng l?c ??nh h?n ?? có th? ?ánh h? ???c trùm c?a game! Trong game này, ng??i ch?i s? có 3 ch? ?? ?? l?a ch?n chi?n ??u, bao g?m “??u battle, ??u ??i kháng challange, và ??u survival”. Tùy vào s? thích c?a các b?n mà ch?n 1 ch? ?? yêu thích nh?t ?? ch?i. game siêu hùng ??i chi?n 3 B?n s? nh?n ???c n?ng l??ng trong quá trình chi?n ??u, và có th? t?n d?ng t?i ?u nh?ng n?ng l??ng này ?? ?ánh ra nh?ng ch??ng siêu m?nh ?? qu?t ngã ??i ph??ng. Ngoài ra, m?i nhân v?t có m?t ngu?n s?c m?nh ti?m ?n và các chiêu th?c khác nhau, m?c s?c cho b?n ch?n l?a. Hãy cùng khám phá và chinh ph?c game ??u võ ??nh cao v?i ?? h?a, âm thanh và l?i ch?i tuy?t v?i này! ch?i game siêu hùng ??i chi?n 3 Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? ??t kích – Counter strikeVõ s? giác ??uBomb It 7 c?ng là nh?ng trò ch?i c?c hay cùng th? lo?igame Hành ??ng mà b?n ??ng nên b? l?!

Thể loại: 2 người chơi, Game hoạt hình, Hành động, Nổi bật, Trẻ em, Đối kháng
Từ khóa: , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments