FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Siêu Nhân Đầu To

- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n. - Nh?n phím space ?? bay. Siêu nhân ??u to là cu?c phiêu l?u ??y thú v? v?i anh chàng siêu nhân v?i kh? n?ng ??c bi?t. B?n s? trong vai anh chàng siêu nhân ??u to, bay l??n trên b?u tr?i, trên nh?ng t?ng mây và thu th?p nh?ng ??ng ti?n vàng, ??ng ti?n b?c.   game siêu nhân ??u to V?i ?? h?a d? th??ng cùng v?i cách ch?i ??n gi?n, Game siêu nhân ??u to ch?c ch?n s? ?em t?i cho b?n nh?ng cu?c phiêu l?u ??y hào h?ng! ch?i game siêu nhân ??u to Ngoài ra, còn có nh?ng game cùng th? lo?i Game phiêu l?u nh? game Chi?n binh R?ng – Dragon GemBen 10 – B?o v? trái ??t c?ng là nh?ng game thú v? không kém ??y.  

Thể loại: Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments