FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Siêu nhân khỉ 2

Siêu nhân kh? 2 là m?t game phiêu l?u hay v?i nhân v?t quen thu?c trong lo?t game phòng th? Bloon TD n?i ti?ng. Trong game này b?n ph?i linh ho?t ?i?u khi?n siêu nhân kh? dùng súng b?n v? các qu? bóng bay. ? m?i vòng, b?n c?n b?n v? s? l??ng bóng bay t?i thi?u ?? hoàn thành m?c tiêu và chuy?n qua vòng khác. Sau m?i vòng, b?n s? nh?n ???c s? vàng ?? nâng c?p v? khí c?a mình ?? tr? thành m?t siêu nhân th?c s?.

Siêu nhân kh? 2

Game siêu nhân kh? 2   Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? 7 viên ng?c r?ng, Nh?ng cu?c phiêu l?u c?a SonicHi?p khách giang h? c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i Game phiêu l?u h?a h?n s? mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c?m giác thú v? và khó quên ??y.

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments