FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Siêu trộm 2

Dùng arrow ?? di chuy?n
Siêu tr?m 2 v?i l?i ch?i th?c t? ??y thú v? và ?? h?a chân th?c, s? ?em l?i cho b?n nh?ng pha hành ??ng ??y k?ch tính c?a anh chàng Bob, siêu ??o trích ?ã t?ng ??t nh?p hàng ch?c dinh th? l?n nh?.
Trong phi v? này, b?n hãy giúp Bob l?n mò t?ng ngõ ngách trong m?t dinh th? c?a m?t t? phú ?? l?y tr?m ti?n. Ngôi nhà v?i h? th?ng camera an ninh c?c k? b?o m?t, và có c? lính canh gác ?òi h?i các hành ??ng c?a Bob ph?i th?t khéo léo và khôn ngoan.
siêu tr?m
Hãy giúp Bob th?c hi?n thành công các phi v? c?a mình ?? x?ng danh Siêu tr?m hàng ??u th? gi?i nhé!
game siêu tr?m  

Thể loại: Kỹ năng, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments