Thích game này? Nhấn
Bình luận


Sóc con tinh nghịch

Sóc con tinh ngh?ch ??a b?n ??n v?i cu?c phiêu l?u m?o hi?m c?a chú Sóc quanh khu r?ng bí hi?m. Ch? v?i nh?ng thao tác ch?m và gi? phím ??n gi?n ?? ?i?u khi?n nh?ng “Sóc tinh ngh?ch” là m?t game mini c?c kì thú v? ??m b?o s? mang l?i cho b?n nh?ng giây phút th? giãn tuy?t v?i.

Hãy thu th?p ?? nh?ng ??ng xu ?? nâng cao ?i?m sau m?i màn ch?i. Game th? thách ng??i ch?i ?òi h?i s? t?p trung cao ?? và c?p ?? khó t?ng v?t sau m?i màn ch?i. Game ch?i ngay không c?n cài ??t, hãy th? và c?m nh?n.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!


Sóc tinh ngh?chSóc tinh ngh?chSóc tinh ngh?ch
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này