FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Sôi động Euro

S? d?ng chu?t ?? ch?i (d?n bóng và chuy?n bóng)
Gi?i vô ??ch bóng ?á Châu Âu hay còn g?i là Euro ???c t? ch?c 4 n?m m?t l?n gi?a nh?ng ??i tuy?n m?nh nh?t Châu Âu nh? Anh, Pháp, ??c, Ý, Tây Ban Nha... 
?ây là gi?i ??u luôn ???c ng??i hâm m? ?ón ch? v?i s? tham gia c?a nh?ng ??i m?nh hàng ??u th? gi?i và nh?ng c?u th? ??t giá nh?t hành tinh.
B?n s? ch?n ??i tuy?n yêu thích c?a mình và tranh tài v?i các ??i bóng khác ?? l?n l??t v??t qua các vòng b?ng và giành chi?n th?ng cao nh?t c?a gi?i ??u ??y danh giá này!
?? ch?i game, b?n s? d?ng chu?t ?? d?n d?t bóng theo h??ng mình mu?n và dùng trái chu?t ?? chuy?n bóng ho?c sút bóng vào gôn.
sôi ??ng euro 2012
Hãy cùng s?ng l?i nh?ng phút giây ??y k?ch tính và hào h?ng c?a nh?ng tr?n bóng ?á ??nh cao này và ??a ??i nhà gi? cao chi?c cúp vô ??ch b?n nhé! game sôi ??ng euro 2012

Thể loại: Bóng đá, Thể thao
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments